Walking Football DVV voor 60 plussers!

Walking Football DVV voor 60 plussers

Algemeen

Voetbalvereniging DVV wil per 1 september 2016 starten met Walking Football.

Met deze vorm van sport krijgen 60-plussers de kans om een balletje te trappen.

Wat is Walking Football

Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje:

- niet wordt gerend

- er mogen geen slidings gemaakt worden

- de bal mag niet boven heuphoogte komen

Het tactisch aspect van het voetballen, krijgt hierdoor een nieuwe dimensie. Het fysieke karakter van voetbal maakt plaats voor een rustige vorm van bewegen. Door middel van deze voetbalvorm wordt het makkelijker om een leven lang van voetbal te kunnen blijven genieten.

Voor 60-plussers, vrouwen en mannen, die niet persé een voetbalverleden heb­ben, is Walking Football een leuke manier om in beweging te blijven of op latere leeftijd te starten met voetballen.

Daarnaast dient Walking Football nog een hoger doel: Door in teamverband buiten te voetballen/ te bewegen en natijd een bakje koffie  worden de sociale betrokkenheid (het sociale aspect) en gezondheid verbeterd.

Verdere bijzonderheden

·         De start: donderdag 1 september om 10 uur;

·         Frequentie: Iedere week op donderdag vanaf 10.00uur;

·         Wie:  man en vrouw van 60 jaar en ouder;

·         Plaats: Sportpark "Horsterpark"; 

·         Proefperiode:  2 maanden, daarna lid van DVV;

·         begeleider/ trainer:  De heer Frank Dercks;

·         na afloop koffie / thee

·         Informatie en opgave: Hugo Boschker (voorzitter DVV) mobiel: 0622547707

 Hebt u belangstelling dan kunt u telefonisch contact opnemen met Hugo Boschker en/ of u kunt hem ook mailen: voorzitter@dvvduiven.nl

Beluister het nieuwsartikel
Privacyverklaring