Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

De vertrouwenspersoon Jeugdhulp is er voor iedereen die gebruik maakt van jeugdhulp. Ben je bijvoorbeeld (groot)ouder, jongere of pleegouder, dan kun je een beroep doen op de vertrouwenspersoon Jeugdhulp.

Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet per 1 januari 2015 zijn alle taken op het gebied van jeugdhulp overgeheveld van rijk en provincie naar de gemeenten. Dit geldt ook voor een belangrijk deel van de zorg voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met een licht verstandelijke, psychische, lichamelijke of zintuigelijke handicap. De gemeente doet er alles aan om deze overgang goed te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent en problemen ondervindt in de relatie met jouw hulpverlener, instelling of gemeente. Kom je daar samen niet uit, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon.

Waarvoor kun je terecht bij de vertrouwenspersoon?

• advies over hoe je samen met de gemeente, hulpverlener of instelling een oplossing kunt vinden.

• informatie over je rechten en de mogelijkheden om een klacht in te dienen.

• begeleiding bij een gesprek over je klacht met je hulpverlener en/of zijn leidinggevende.

• hulp bij het maken van een klachtbrief.

• hulp bij een officiële klachtenprocedure.

Onafhankelijke hulp

De vertrouwenspersonen luisteren, denken met je mee en bieden advies. Ze geven geen oordeel over jouw klacht en hebben geheimhoudingsplicht. De dienstverlening is gratis.

Contactgegevens vertrouwenspersoon

Bel naar het landelijke nummer van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) - Telefoon: 088 555 1000 - E-mail: info@akj.nl - Website: www.akj.nl/contact

Als je al contact hebt gehad met een vertrouwens persoon van Zorgbelang Gelderland, kun je ook direct met hen contact opnemen: - Telefoon: 026 384 28 26 (op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur) - E-mail: vertrouwenspersoon@zorgbelanggelderland.nl - Website: www.zorgbelanggelderland.nl

 

Beluister het nieuwsartikel
Privacyverklaring