Signaleren van eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem.

Meer dan  een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Hoe eerder eenzaamheid wordt (h)erkend, hoe meer je kunt doen voor jezelf of een ander. De signalen die hieronder staan beschreven kunnen wijzen op eenzaamheid. Maar let op de signalen kunnen ook wijzen op andere problemen.  Toch vraagt signaleren om handelen. Onderstaande punten zijn niet bedoeld om af te vinken, maar zijn aanleiding voor gesprek.

Sociale signalen

• weinig sociale contacten  • missen van sociale steun

Gedragsmatige signalen

• gebrek aan sociale vaardigheden • mensen op afstand houden

• claimgedrag • op zichzelf gericht zijn  •  overmatig gebruik of  verslaving

Levensgebeurtenissen

• overlijden van een naaste • scheiding •  ziekte of beperking  (van een naaste) •  verhuizing/migratie/sterk veranderde woonomgeving •  verlies baan/financiële  problemen

Lichamelijke signalen

• verslechterde zelfzorg • vermoeidheid • hoofdpijn • verhoogde spierspanning • gebrek aan eetlust

Psychische signalen

•  negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen •  gevoelens van zinloosheid en  uitzichtloosheid •  gevoelens van verlatenheid •  teleurstelling • verdriet • boosheid •  verlies van vertrouwen in andere  mensen

www.samentegeneenzaamheid.nl  ………..een initiatief van Coalitieerbij.

Beluister het nieuwsartikel
Privacyverklaring