Save the date - Mini-symposium 31 oktober 2019 (ME

Geacht (contactpersoon van) platform op het gebied van wonen,  
  
 
De maatschappij wordt steeds complexer en een groeiende groep mensen heeft problemen om dit bij te benen. Volgens de Toekomstwijzer kwetsbare doelgroepen 2019-2025 zouden beschermende woon-, werk- en leefvormen de wereld eenvoudiger maken. In het bijzonder voor de groep mensen met een IQ tussen de 70 en 85. De politiek beweegt echter de andere kant op. En het groeiende individualisme zorgt ervoor dat er een steeds groter onderscheid tussen weerbare en kwetsbare wijken en mensen dreigt te ontstaan: ‘de een heeft het geld en de netwerken om zaken goed te regelen, de andere ontbeert beiden en is op zichzelf aangewezen,’ aldus de toekomstwijzer. 
 
Het scheiden van wonen en zorg vermindert daarnaast de mate waarin kwetsbare mensen en hun hulpbehoefte herkend worden. En als de hulpbehoefte wel gesignaleerd wordt, is het onduidelijker dan voorheen tot wie je je kunt richten. Klachten bij woningcorporaties en in de wijk resulteren dan sneller in politie-inzet dan de juiste hulp. En ondanks de goede wil van gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties om elkaar te vinden, wordt adequaat samenwerken bemoeilijkt. Door privacyvraagstukken. Het niet verder komen dan de voordeur. Of het ontbreken van de kennis, expertise óf capaciteit benodigd om preventief een vinger aan de pols te houden bij deze doelgroep. 

Deze ontwikkelingen brengen nieuwe vraagstukken op het gebied van wonen met zich mee. Welke zijn dit? Waar lopen betrokken partijen tegenaan? En hoe zouden nieuwe dienstverleningsconcepten uitkomst kunnen bieden? 

Op 31 oktober organiseert MEE in samenwerking met partners het mini-symposium ‘Wonen in een complexere samenleving: terug naar beschermde woonvormen of roep om nieuwe dienstverleningsconcepten?’. U bent van harte uitgenodigd!  
  
   

Datum: 

31 oktober 2019

Tijd: 

14.45 - 17.00 uur 

Locatie: 

Zuster in de buurt (Museumplein 7, 6711 NA, Ede) 

Bereikbaarheid:

Direct naast het treinstation Ede Centrum. Betaald parkeren bij De Halte en Kuiperplein

Kosten:     

Gratis*


Programma
In het eerste uur wordt het onderwerp vanuit verschillende perspectieven ingeleid, met bijdragen vanuit Koplopers in de Zorg (auteur Toekomstwijzer kwetsbare doelgroepen 2019-2025), een beleidsregisseur uit de regio belast met regionale en lokale samenwerking rondom maatschappelijke zorg en beschermd wonen, een woningcorporatie en ervaringsdeskundigen. Hoe kijken zij aan tegen dit vraagstuk? Het tweede uur staat in het teken van het nader uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de inleiders en het publiek. Welke vragen roept het op? Zijn er aanvullende voorbeelden of ervaringen te delen? Wat staat ons te doen? Er is tot slot gelegenheid om na te praten tijdens een borrel.

Het doel van de mini-symposia die MEE organiseert is inspireren met en verbinden van actuele onderwerpen rondom meedoen en de partijen die hierbij betrokken zijn. Agenderen, uitwisselen, aanjagen. Het succes van de middag wordt bepaald door de kennis en ervaring die gedeeld wordt door de inleiders enerzijds en de interactie en bijdrage vanuit het publiek anderzijds.  
                           
Bevestig uw komst https://www.meevoormij.nl/agenda/mini-symposium-het-effect-van-inclusie-op-wonen-vooraankondiging/?utm_medium=email
   
Stuur deze uitnodiging gerust door binnen uw netwerk.
 
*Het mini-symposium is gratis te bezoeken. Bij aanmelding rekenen wij op uw komst. Kunt u toch onverhoopt niet komen, meldt u zich dan tijdig af, zodat wij geen onkosten in rekening hoeven brengen

Beluister het nieuwsartikel
Privacyverklaring