Rots & Water training

Stichting ROOZ biedt vanaf maart weer de Rots & Water Training aan. Dit is een weerbaarheidstraining voor kinderen tussen de 7 en 18 jaar oud. De doelstellingen van de training zijn het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en het voorkomen van sociale problemen, zoals pesten, conflicten en uitsluiting om daarmee het welzijn van de kinderen te bevorderen. 
 
Rots & Water richt zich op het spelenderwijs leren van sociale communicatie vaardigheden en confrontatievaardigheden. Dit wordt aangeleerd middels fysieke oefeningen en het delen van ervaringen middels groepsgesprekken, waarbij reflectie centraal staat. Meer informatie over de training kunt u vinden op de site www.rotsenwater.nl.

Praktische informatie

De training bestaat uit 10 trainingsmomenten welke wekelijks plaatsvinden en worden verzorgd door gecertificeerde trainers. Elk trainingsmoment bevat huiswerkopdrachten, zodat er een transfer gemaakt kan worden naar andere situaties zoals thuis en school. Tijdens de trainingen is het prettig loszittende of sportkleding te dragen. Ook wordt er een informatieavond georganiseerd voor belangstellenden waarin informatie wordt gegeven over de inhoud van de training en kunt u terecht voor uw vragen over de training. Nadat de training is afgerond, wordt de training met de deelnemers en hun ouders/verzorgers geëvalueerd middels een vragenlijst gericht op de doelen en de cliënttevredenheid.

Financiering

De financiering kan geschieden op verschillende manieren. De training kan bekostigd worden via Zorg in Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB) welke aangevraagd kan worden bij de gemeente of via een doorverwijzing vanuit de huisarts mits het aangemelde kind woonachtig is in de regio’s Foodvalley, Midden IJssel – Oost Veluwe of Centraal Gelderland. Indien u vragen heeft over de financiering, kunt u contact opnemen met de coördinator. 
 
Aanmelden

Aanmeldingen kunnen gedaan worden tot 1 februari 2019. Aanmeldingen kunt u doen bij de coördinator Rots & Water, Jennifer van Huizen, via onderstaande contactgegevens:  E-mail: jennifer@stichtingrooz.nl of info@stichtingrooz.nl  Telefoonnummer: 06-52898080 of 0318-303638
 
 

Beluister het nieuwsartikel
Privacyverklaring